• حراج باران - سومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
  حراج باران - سومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
 • برپایی دومین حراج نمایشگاه «خط و خوشنویسی» تا ۳۰ آذر
  برپایی دومین حراج نمایشگاه «خط و خوشنویسی» تا ۳۰ آذر
 • حراج باران - دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
  حراج باران - دومین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
 • ثبت رکورد 6 میلیاردی برای اثری از میرعماد در حراج باران
  ثبت رکورد 6 میلیاردی برای اثری از میرعماد در حراج باران
 • حراج بیش از 60 اثر بی نظیر خط و خوشنویسی
  حراج بیش از 60 اثر بی نظیر خط و خوشنویسی

منتخبی از آثار

اثر شماره 51 دومین حراج
اثر شماره 51 دومین حراج رضا مافی

قیمت فروخته شده:93 میلیون تومان

35-45 میلیون تومان

اثر شماره 36 دومین حراج
اثر شماره 36 دومین حراج غلامحسین امیرخانی

قیمت فروخته شده:40 میلیون تومان

40-45 میلیون تومان

اثر شماره 32 دومین حراج
اثر شماره 32 دومین حراج قلمدان برنجی

قیمت فروخته شده:92 میلیون تومان

40-45 میلیون تومان

اثر شماره 28 دومین حراج
اثر شماره 28 دومین حراج محمد جواد زرین قلم

قیمت فروخته شده:85 میلیون تومان

80-90 میلیون تومان

اثر شماره 21 دومین حراج
اثر شماره 21 دومین حراج میرزا غلامرضا اصفهانی

35-45 میلیون تومان

اثر شماره 20 دومین حراج
اثر شماره 20 دومین حراج میرزا غلامرضا اصفهانی

قیمت فروخته شده:30 میلیون تومان

30-40 میلیون تومان

اثر شماره 16 دومین حراج
اثر شماره 16 دومین حراج درویش عبدالمجید طالقانی

قیمت فروخته شده:100 میلیون تومان

80-95 میلیون تومان

اثر شماره 9 دومین حراج
اثر شماره 9 دومین حراج عبدالقادر حسینی

300-400 میلیون تومان

گالری